• 01- “Kuluçka Yatırımı” nasıl düzenlenir ve kontrol edilir? Open or Close

  Kuluçka Yatırım Modeli” nedir, nasıl kontrol edilir?

  Baytu Realty'nin "Kuluçka Yatırım modelinde", yatırımcı grubu üyelerinin kendi “Kuluçka Yatırım Şirketi” yatırımcı grubunu ve mülkiyetlerini etkileyen tüm kararlarda tam söz hakkı sahibi olmalarını zorunlu kılar. Bu "yatırımcı kontrollü" icra tarzı her "Kuluçka Yatırım Şirketi" hayatı boyunca şeffaf ve sürekli olarak devam eder. Yatırımcı grubunun aldığı kararların Kuluçka Yatırım Şirketi adına uygulanmasından, Baytu & Thames Ltd. yönetim firmamız sorumludur.

   

  Baytu & Thames Ltd. tarafından yatırımcı grubu üyeleri adına herhangi bir karar verilmez ve bu nedenle de Baytu & Thames Ltd.'in rolü yalnızca yatırımcı grubu üyelerinin onayına sunulacak mülkleri sağlamak, yatırımcı grubu şirketlerinin yönetimini kolaylaştırmak ve yatırımcı grubu üyelerinin talimatlarına uygun şekilde hareket etmektir. Tüm “Kuluçka Yatırım” süreci, her ikisi de yasa koyucu tarafından belirlenmiş olan denetleme kurullarına bağlı olarak faaliyet gösteren Moore Stephens Accountants ve Royds Withy King Solicitors şirketlerinin doğrudan ve bağımsız himayeleri altında yönetilir ve denetlenir. 

   

  Baytu & Thames Ltd., sadece, bir mülke yatırım yapmak için bir araya gelen yatırımcı gruplarına idare, koordinasyon ve yönetim hizmetleri sunan bir hizmet sağlayıcıdır. Bu nedenle, Baytu & Thames Ltd., yalnızca her bir yatırımcı grubunun talimatı altında hareket eder ve herhangi bir yatırımcı grubuna ait “Kuluçka Yatırım modeliyle” ilgili oy hakkı ve yürütme yetkisi yoktur, menfaat sahibi değildir.

 • 02- Yatırımcı grubu mülkiyeti nedir? Open or Close

  Yatırımcı grubu mülkiyeti nedir?

  Yatırımcı grubu mülkiyeti, birden fazla kişinin bir mülkün satın alınması ve müşterek mülkiyeti için bir araya gelmesidir. Yatırımcı grubu mülkiyetinde, yatırımcı grubu üyeleri tüm karar alma süreçlerinde kontrol hakkına sahiptir ve bu kararların uygulanması yetkisini Baytu & Thames Ltd. ve onun çalışanlarına devreder.

 • 03- Ben de yatırım yapabilir miyim? Open or Close

  Ben de yatırım yapabilir miyim?

  Herhangi bir sermaye alışverişinden önce, tüm olası yatırımcı grubu üyelerinin Birleşik Krallık kara para aklama düzenlemelerinin yasal gerekliliklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 25 yaşının üzerinde olmanız ve yatırım yaptığınız her bir yatırımcı grubunun karar alma sürecine eksiksiz katılmanız gerekmektedir. Yatırımcı grubu adaylarından gelen başvuruları kabul etme yetkisi bize aittir.

 • 04- Yurt dışından yatırım yapabilir miyim? Open or Close

  Yurt dışından yatırım yapabilir miyim?

  Evet, ama Birleşik Krallık'ta ikamet etmeyen kişiler herhangi bir para aktarmadan önce kendi ülkelerinin yerel kanunlarına uyduklarından emin olmalıdırlar.

 • 05- Bir Limited şirket olarak bir yatırımcı grubuna üye olabilir miyim? Open or Close

  Ayrı bir Limited şirket olarak hissedar olabilir miyim?

  Evet, isterseniz olabilirsiniz, ancak adına hisse alımı gerçekleştireceğiniz Limited şirketinizin hissedar ve yöneticilerin kimlikleri ile şirket kayıt sertifikasına ihtiyacımız olacaktır.

 • 06- Ne kadar sermaye taahhüt etmeliyim? Open or Close

  Ne kadar sermaye taahhüt etmeliyim?

  Her bir “Kuluçka Yatırım”, Moore Stephens Accountants şirketi tarafından yatırımcı grubu üyeleri adına kurulan bir Limited şirkette tutulur. Her şirketin en fazla 10 hissedarı olabilir. Bu nedenle, £500.000'lik bir “Kuluçka Yatırım” mülkünün, her biri £50.000'luk 10 hissedarı olacaktır; £750.000 sterlinlik bir “Kuluçka Yatırım” mülkünün ise, her biri £75.000'lik 10 hissedarı olacaktır. Beş “Kuluçka Yatırım” seviyesi bulunmaktadır: £500.000, £750.000, £1.000.000, £1.500.000 ve £2.000.000. Bu modelin sadece anlamlı bir yatırım olmakla kalmayıp aynı zamanda riskleri de azalttığına inanıyoruz.

 • 07- Finansman turu tamamlanana ve mülk satın alınana kadar üyelerin paraları nerede tutulmaktadır? Open or Close

  Finansman turu tamamlanana ve mülk satın alınana kadar üyelerin paraları nerede tutulmaktadır?

  Yeni “Kuluçka Yatırım Şirketi" için Moore Stephens Accountants şirketi tarafından açılan banka hesabında.

   

 • 08- “Kuluçka Yatırımı” Limited şirketi nedir? Open or Close

  Kuluçka Yatırım Modeli” Limited şirketi nedir?

  Bu, bir “Kuluçka Yatırım” mülkünün satın alınması ve elde tutulması için Birleşik Krallık'ta kurulmuş bir Limited şirketidir. Sadece “Kuluçka Yatırım” yatırımcı grubu üyelerinin talimatı ile faaliyet gösteren Moore Stephens Accountants ve Baytu & Thames Ltd. tarafından kurulmuştur ve yönetilmektedir.

 • 09- Daha fazla sermaye yatırmam gerekecek mi? Open or Close

  Daha fazla sermaye yatırmam gerekecek mi?

  Hayır! Aşağıdaki örnekte yatırımın finans kullanımı ve de yüzde oranlarla izah edildiği üzere, ilk yatırım bedeli dışında bir bedel yoktur. £500.000'luk bir “Kuluçka Yatırımnda”;

   

  + Mülkün alımı için £400.000 (%80) ayrılır.

  + Yaklaşık £50.000 (%10) bir meblağ mülkün tadilatı için kullanılacaktır.

  + İlk yasal işlemler, muhasebe, tapulama ve Şirket Sicil Kurumu Ücretleri için ise £25.000 (%5) ayrılacaktır.

  + Geri kalan £25.000 (%5) “Kuluçka Yatırım” banka hesabında acil durum fonu olarak saklanacaktır.

  kulucka yatirim modeli hesap tablosu

   

  "Klasik Kuluçka Yatırım" (beş yıl vade) durumunda, bu mali tampon aylık olarak kira geliri ile desteklenerek her zaman güçlü bir nakit akışı pozisyonu sağlar ve gelecekte finansman ihtiyacı olması halinde kullanılır.

 • 10- Mülkün satın alınması öncesinde yatırım fonlarımın tutulabileceği azami süre nedir? Open or Close

  Kuluçka Yatırım” mülkünün satın alınmasından önce yatırım fonlarımın ne kadar süre tutulacağına dair bir zaman sınırlaması var mı?

  Kuluçka Yatırım” hesabının tamamen finanse edilmesinin ardından, “Kuluçka Yatırım” mülküne kaynak sağlanması için üç ay süre tanıyoruz. Eğer o zamana kadar uygun bir mülk bulunamazsa, tüm yatırımcı fonları iade edilir

 • 11- Katılımımı iptal edebilir miyim? Open or Close

  Katılımımı iptal edebilir miyim?

  Rezervasyonun yapıldığı tarihten itibaren 14 günlük bir cayma süresi tanınmaktadır.

 • 12- Benim kazancım ne olacak? Open or Close

  Benim kazancım ne olacak?

  Tüm "Kuluçka Yatırım" mülklerinin satışından elde edilen her türlü kâr, yatırımcı grubu ve Baytu & Thames Ltd. arasında paylaşılmaktadır.

   

  Baytu & Thames Ltd. tüm brüt karların %10'unu alır; "Kuluçka Yatırım Şirketi" ise, hissedarları için bundan sonra elde edilecek tüm karların %100'ünü alır. Bu ödül yapısı, doğru mülkler almamızı, bunları doğru şekilde yenilememizi ve yatırımcılar adına doğru satışlar yapmamızı sağlar.

   

  Buna ek olarak, bir "Klasik Kuluçka Yatırım" durumunda (5 yıl vade), yıllık ve muhtemelen vergiden muaf bir temettü tüm hissedarlara ve sadece hissedarların kendi oyları ile belirlediği şekilde ödenir.

 • 13- Kazançlarımız ne zaman ödenir? Open or Close

  Kazançlarımız ne zaman ödenir?

  "Klasik Kuluçka Yatırım" durumunda (5 yıl vade), her bir hissedar için yıllık (muhtemelen vergiden muaf) bir temettü ödenir. Bu temettü miktarı, hissedarlar tarafından Baytu & Thames Ltd. ile istişare edilerek kararlaştırılmaktadır. Hem " Klasik Kuluçka Yatırım" hem " Hızlı Kuluçka Yatırım " için, tüm kar ve artan fonların dağıtımı “Kuluçka Yatırım” mülkünün satışında gerçekleşir.

 • 14- Yasal ücretler, arama ve kiralama masrafları ve diğer masraflar ne olacak? Open or Close

  Yasal ücretler, arama & kiralama masrafları ve diğer masraflar ne olacak?

  Mülkün satın alınması ve satılmasıyla ilgili tüm yasal masraflar, önceden belirlenmiş bir sabit ücret temel alınarak Royds Withy King Solicitors şirketi tarafından “Kuluçka Yatırım Şirketi" doğrudan faturalandırılır. (bkz. "Baytu & Thames Ltd.'in ücretleri nedir?")

   

  Tüm muhasebe / Şirket Sicili / Gümrük ve Gelir idaresi işlemleri, önceden belirlenmiş bir sabit ücret temel alınarak Moore Stephens Accountants şirketi tarafından “Kuluçka Yatırım Şirketi" faturalandırılır. (bkz. "Baytu & Thames Ltd.'in ücretleri nedir?")

   

  Tüm mülkiyet kiralama hizmetleri, önceden belirlenmiş bir sabit ücret temel alınarak Klasik Kuluçka Yatırım tarafından “Kuluçka Yatırım Şirketi" faturalandırılır. (bkz. "Baytu & Thames Ltd.'in ücretleri nedir?")

   

  Bu önceden belirlenmiş ücret yapıları “Kuluçka Yatırım” hissedarlarına tüm finansal süreçlerin sıkı bir şekilde denetlendiğini göstermeleri açısından büyük öneme sahiptir.

 • 15- Baytu & Thames Ltd'in ücretleri nedir? Open or Close

  Baytu & Thames Ltd.'in ücretleri nedir?

   1. Herhangi bir “Kuluçka Yatırım” seviyesindeki tüm bireysel yatırımcılar, £1250.00 (hisse başına) "Yönetim/Kurulum Ücretini" ödemekle yükümlüdür. Ücret, kaydınızla birlikte ve taahhüt ettiğiniz miktar / hisse sayısına tekabül eden rakama ek olarak ödenir.

    Bu ücret, ancak “Kuluçka Yatırım” lansmanından sonraki üç ay içerisinde başarısız bir finansman turu gerçekleşmesi halinde ve tamamen iade edilebilir.

    Kuluçka Yatırım” yatırımcı grubunun üyelerinden başka hiçbir ücret alınmaz.

   2. Baytu & Thames Ltd., bir mülkün satın alımı için kaynak sağlayıp satın alımı tamamladığında, “Kuluçka Yatırım ŞirketiKuluçka Yatırım” değerinin %2,5'u oranında bir "bulma ücreti" faturalandırılır. Bunun ardından yenileme yüklenicilerinin tedarik edilmesi ve yenileme işleminin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak için ise %1'lik bir ücret alınır..

   3. Tüm “Kuluçka Yatırım” mülklerinin satışından elde edilen her türlü kâr, yatırımcı grubu ve Baytu & Thames Ltd. arasında paylaşılmaktadır. Baytu & Thames Ltd. tüm brüt karların % 10'unu alır; “Kuluçka Yatırım Şirketi" ise, hissedarları için bundan sonra elde edilecek tüm karların %100'ünü alır. Bu ödül yapısı, doğru mülkler almamızı, bunları doğru şekilde yenilememizi ve yatırımcılar adına doğru satışlar yapmamızı sağlar.

   4. "Klasik Kuluçka Yatırım" durumunda, Baytu & Thames Ltd., 1000 sterlinlik bir yıllık “Kuluçka Yatırım” ücreti almaktadır. Bu ücret, “Kuluçka Yatırım” yönetimi, koordinasyonu ve idaresinin yanı sıra tüm oylama kararlarının koordine edilmesi / uygulanması ve tüm "Kuluçka Yatırım Modeli" yatırımcılarının bir araya getirilmesi içindir.

   5. "Kuluçka Yatırım" (5 yıl) durumunda, “Kuluçka Yatırım” mülkünün reklam, kiralama ve kiracılık yönetimi ücretleri brüt kira bedelinin %10'una denk gelecek şekilde yatırımcı grubunun kiralama acentesi olan Baytu & Thames Ltd. tarafından tahsil edilir.

   6. "Kuluçka Yatırım” modeli yatırımcı grubu tarafından talep edilmesi halinde Baytu & Thames Ltd., satılması için mülkün açık piyasada tanıtımını yapabilir. “Kuluçka Yatırım” mülkünün satışını koordine etmek için %1,5'lik bir satış ücreti alınır.
 • 16- Ne tür bir mülke yatırım yapacağım? Open or Close

  Ne tür bir mülke yatırım yapacağım?

  Mülk stratejimiz, M25 dahilindeki ve özellikle kentsel yenileme ve CrossRail'in gelecekteki gelişimi için önemli alanlardaki mülkleri tanımlamak ve nakit olarak satın almaktır. Strateji aynı zamanda, satış noktasında sermaye büyümesi artışı için daha fazla potansiyel sağlayacağından, yükseltme veya yenileme ihtiyacı olan mülklerin satın alınmasının faydalarını da göz önünde bulundurur.

 • 17- Bir mülkün satın alınmasından önce ne gibi kontroller yapılır? Open or Close

  Bir mülkün satın alınmasından önce ne gibi kontroller yapılır?

  Baytu & Thames Ltd. yönetim ekibi hem Birleşik Krallık'taki hem de uluslararası müşterileri adına uzun yıllardan beri alım ve satım yapmakta olan, Londra emlak piyasasında deneyim sahibi profesyonellerden oluşur. Nihai bir satın alma kararı için teklifler yatırımcı grubuna sunulmadan önce, tüm olası satın alımlar Baytu & Thames Ltd. tarafından incelenerek değerlendirilir. Yatırımcı grubu bir satın alma seçeneği için (tarafımızdan sağlanan mülklerin listesi üzerinden) oylama yaptıktan sonra, mülkün doğru değerlendirildiğinden ve kârlı bir yatırım olduğundan emin olmak adına satın almadan önce tam bir yapısal inceleme gerçekleştirilir.

 • 18- Mülk satılmadan önce paramı geri alabilir miyim? Open or Close

  Mülk satılmadan önce paramı geri alabilir miyim?

  "Klasik Kuluçka Yatırım Modeli" (5 yıl vade) durumunda, tüm yatırımcı grubu üyeleri/hissedarlar sağlam bir sermaye büyüme potansiyelinin sağlanabilmesi için beş yıllık bir süre için taahhüt vermiş olurlar. Ancak hissedarlardan birinin dönem içerisinde vefat etmesi halinde, pay sahipliği bir mülkün parçası olarak bırakılabilir. Yatırımcı grubunun süresi öngörülen beş yıllık ömrünün sonuna ulaştığında, yatırımcı grubu üyeleri vade süresini 12 ay daha uzatmak veya planlandığı şekilde yatırımdan çıkmak için oy kullanmaya davet edilir. Bu, yatırımcı grubunun beş yıl içerisinde değişen piyasa koşullarına cevap verebilmesi için ilave esneklik sağlamaktır. Bu konuda oy verme kararları oy birliğiyle alınır.

 • 19- Yatırımdan çıkma stratejisi nedir? Open or Close

  Yatırımdan çıkma stratejisi nedir?

  "Klasik Kuluçka Yatırım" (5 yıl vade) durumunda, bu her bir yatırımcı grubunun kendi kontrolündedir. Genellikle, “Kuluçka Yatırım” mülkü satın alımın tamamlanmasından 5/6 yıl sonra ve "Kuluçka Yatırım" modeli yatırımcı grubunun talimatı üzerine Baytu & Thames Ltd. tarafından pazarlanarak satışa çıkarılır. Mülk açık piyasada iki bağımsız değerlendirme ile belirlenen bir fiyat üzerinden satışa çıkarılır. Satıştan elde edilen net kârın %100'ü ve “Kuluçka Yatırım” banka hesabında bulunan beş yıllık net kira geliri on hissedar arasında paylaştırılır. “Kuluçka Yatırım” mülkünün satışının ardından “Kuluçka Yatırım Şirketi" de kapanmış olur. “Hızlı Kuluçka Yatırım” söz konusu olduğunda, satış süreci tamamen aynıdır; ancak süreç mülkün tadilatının tamamlandığı an başlatılır.

 • 20- Riskler nelerdir? Open or Close

  Riskler nelerdir?

  Doğrudan gayrimenkule yatırım yapmanın her durumda belli bir riski vardır. Mülk değerleri düşebilir veya yükselebilir ve geçmişteki performans, gelecekteki performansın garantisi olmayabilir.

   

  Kuluçka Yatırım” hissenizin değer kaybetmesi mülkün temel değerinin düşmesi gibi bir bazı nedenlerden kaynaklanabilir.

   

  "Klasik Kuluçka Yatırım" modeli aynı zamanda kira gelirine dayanmaktadır ve bu gelirin garantisi yoktur. Satış esnasında “Kuluçka Yatırım” mülkünün elden çıkarılması birkaç ay sürebilir, bu nedenle yatırımcı grubundan ayrılma tarihi de etkilenebilir.

   

  Bu nedenle sermayeniz risk altında olabilir ve başlangıç sermayesi üzerinden elde edeceğiniz gelirleriniz de değişebilir.

   

  Bu kaçınılmaz risklerin hafifletilmesi için, çeşitli stratejileri ve bağımsız inceleme yöntemlerini koruma amaçlı olarak uygulamaya koyduk.

   

  Her bir “Kuluçka Yatırım”, Moore Stephens Accountants ve Royds Withy King Solicitors şirketleri aracılığıyla tam bağımsız muhasebe ve yasal temsilciliğe sahiptir. Genel yatırım ve kurum/sözleşme yapıları LCN Legal şirketi tarafından taslak haline getirilmiş ve düzenlemelerin tamamının tüm yasal gerekliliklerle uyumlu olduğu kontrol edilmiştir.

   

  Baytu & Thames Ltd., herhangi bir finansal tavsiye sunmadığı ve yatırımcılar adına herhangi bir karar vermediği için BK Finansal Yürütme Kurumu tarafından denetlenmez ve denetlenmesi gerekmez. Baytu & Thames Ltd., sadece, bir mülke yatırım yapmak için bir araya gelen yatırımcı gruplarına idare, koordinasyon ve yönetim hizmetleri sunan bir hizmet sağlayıcıdır. Bu nedenle, Baytu & Thames Ltd., yalnızca her bir yatırımcı grubunun talimatı altında hareket eder ve herhangi bir yatırımcı grubuna ait “Kuluçka Yatırım” ile ilgili oy hakkı, yürütme yetkisi veya menfaat sahibi değildir.

   

  Her bir "Kuluçka Yatırım" fonu, tek hissedarları yatırımcılar olan özel amaçlı bir Limited şirketinde tutularak koruma altına alınmıştır.

   

  Kuluçka Yatırım” mülk satın alma koşulları yatırımın daha ilk günden itibaren güvenilir bir konumda bulunduğunu güvence altına alır. Bu nedenle, M25 içinde "belirlenmiş" bir kentsel yenileme alanından, restorasyon potansiyeli olan, el değiştiren/açık artırma öncesi bir mülkün satın alınması bu riskleri hafifletmektedir. Bunların yanı sıra, tüm “Kuluçka Yatırım” mülkleri nakit alımlar olduğundan, hiçbir "Kuluçka Yatırım" gelecekte faiz oranlarında meydana gelebilecek dalgalanmalardan olumsuz etkilenmez. Bu özellik "Kuluçka Yatırım" modelini oldukça avantajlı hale getirmektedir.

   

  Son olarak, her bir “{Snippet Kuluçka Yatırım}}” fonu, gelecekteki öngörülemeyen maliyetlere karşı, toplam değerinin en az %5'lik bir kısmını acil durumlara karşı güvence olarak tutar. Bu, tüm yatırımcıları gelecekteki gereksinimlere karşı özel maksatlı şirket banka fonlarına ilave yatırım yapma zahmetinden kurtarır.

   

  "{Snippet Kuluçka Yatırım}} Modeli" belirli bir duruma uygun olup olmadığı konusunda herhangi bir sorunuz varsa veya finansal tavsiye almak istiyorsanız, bunu uygun niteliklere sahip bir finansal danışman aracılığıyla yapabilirsiniz.

 • 21- Baytu & Thames Ltd. iflas ederse ne olur? Open or Close

  Baytu & Thames Ltd. iflas ederse ne olur?

  Baytu & Thames Ltd., “Kuluçka Yatırım Şirketi" bağımsız olarak hareket eder ve sadece yatırımcı grubuna mülk ve yönetim hizmetleri sağlar ve yatırımcı grubu kararlarını hizmet seviyesi sözleşmesi dahilinde uygular. Bu nedenle, yatırımcı grubu üyeleri, “Kuluçka Yatırım Şirketi"hisseleri aracılığıyla mülkün %100 faydalanıcı sahipleri olarak kalırlar ve bu sayede yatırımcı grubu üyelerinin çıkarları korunur ve gözetilir.

 • 22- Gelirim üzerindeki vergi yükümlülüklerim nedir? Open or Close

  Gelirim üzerindeki vergi yükümlülüklerim nedir?

  Kuluçka Yatırım Şirketi" katılımınızdan kaynaklanan tüm gelir ve temettü ödemeleri için vergi ödemekle yükümlü olacaksınız. Vergi muhasebeciniz sizi ilgilendiren ayrıntılarla ilgili tavsiyede bulunacaktır.

 • 23- Mali danışmanlık sağlanacak mı? Open or Close

  Mali danışmanlık sağlanacak mı?

  Baytu & Thames Ltd., herhangi bir finansal tavsiye sunmadığı ve yatırımcılar adına herhangi bir karar vermediği için İngiltere'nin Finansal Yürütme Kurumu olan "Financial Conduct Authority" tarafından denetlenmez ve denetlenmesi gerekmez. Baytu & Thames Ltd., sadece, bir mülke yatırım yapmak için bir araya gelen yatırımcı gruplarına idare, koordinasyon ve yönetim hizmetleri sunan bir hizmet sağlayıcıdır. Bu nedenle, Baytu & Thames Ltd., yalnızca her bir yatırımcı grubunun talimatı altında hareket eder ve herhangi bir yatırımcı grubuna ait "Kuluçka Yatırım" ile ilgili oy hakkı, yürütme yetkisi veya menfaat sahibi değildir.

 • 24- "Hızlı Kuluçka Modelinde" bana sadece bir adet £1'lik Adi Hisse verilmesi doğru mu? Open or Close

  "Hızlı Kuluçka Yatırım Modeli"ne yatırım yaptım, ancak bana sadece bir adet £1'lik Adi Hisse verildi. Bu uygulama doğru mu?

  Evet, "Hızlı Kuluçka Yatırım Şirketi" kuruluşunda yatırdığınız ilk £1’dan sonraki bakiye, sizin şirkete verdiğiniz borç olarak kaydedilmektedir. Bu sayede, bir gayrimenkulün renovasyonu sonrasındaki satışı tamamlandığında paraların yatırımcıya dönüşü hızlanır, kâr ve sermayenin şirket kapatılmadan önce hissedarlara dağıtılması daha kolay ve daha uygun maliyetli hale gelir.

 • 25- Neden Kuluçka modellerinden biri hisse senedi, diğeri kredi olarak işlem görüyor? Open or Close

  "Klasik Kuluçka Yatırım" modeli hisse senedi olarak işlem görürken "Hızlı Kuluçka Yatırım" modeli neden kredi olarak işlem görüyor?

  Parasallaştırılan yatırımlar "Klasik Kuluçka Yatırım" modelinin daha güvenli olmasını sağlar. Bu, “Kuluçka Yatırım Şirketi ve hissedarlarının beş yıllık bir süre boyunca güvence altında olması açısından önemlidir. "Hızlı Kuluçka Yatırım Modeli" yatırımında, kâr elde etme sürecini basitleştirmek ve sermayenin yatırımcı getirilerini hızlandırmak daha önceliklidir.

 • 26- £500.000 üzerindeki "Kuluçka Yatırımı" modeli için muhasebe ücretleri neden daha yüksek? Open or Close

  £500.000 üzerindeki "Kuluçka Yatırım modeli" için muhasebe ücretleri neden daha yüksek?

  £500.000 üzerinde konut mülküne sahip olan şirketler daha fazla vergi beyanına tabi olabilir. Moore Stephens Accountants şirketi bunu sabit ücret hesaplamalarına dahil etmiştir.

 • 27- Maliyet ve kârların değişme / artma olasılığı var mı? Open or Close

  Maliyet ve kârların değişme/artma olasılığı var mı?

  Çoğu maliyet sabittir ve sadece öngörülemeyen bir durum olması halinde değişebilir.

   

  Baytu & Thames Ltd. tarafından alınan kar payı sadece mülk satış fiyatı, yani yatırımcıların elde edeceği kâr üzerinden hesaplanmaktadır

   

  Baytu & Thames Ltd. tüm brüt karlardan %10 alır; Kuluçka Yatırım Şirketi ise, hissedarları için bundan sonra elde edilecek tüm karların %100'ünü alır. Yatırımcıların %10'luk (yıllık) bir kurum sonrası vergi kârına ulaşması halinde, Baytu & Thames Ltd. sonraki tüm kârların %50'sini alır. Bu durum, doğru mülkler almamızı, bunları doğru şekilde yenilememizi ve yatırımcılar adına doğru satışlar yapmamızı teşvik eder. Böylece hem siz, hem biz kazanmış oluruz; Win-Win.

 • 28- Tek bir yatırımcı olarak "Kuluçka Yatırımı" yapabilir miyim? Open or Close

  Tek bir yatırımcı olarak "Kuluçka Yatırım" yapabilir miyim?

  Evet! Özel bir "Solo Kuluçka Yatırım" yatırım fırsatı da sunuyoruz. Ancak bu modelde, yönetim kolaylığı adına "Kuluçka Yatırım" hisselerinin %100'üne sahip olmanız beklenmektedir. Böylece, tek başınıza yatırımı yapan kişi olarak, tüm yönetimde %100 söz hakkı olan, tüm net kira gelirleri ve net sermaye artışından elde edilen karların %100 sahibi olan yatırımcı oluyorsunuz.

   

  Bu yatırım modelinde Baytu & Thames Ltd. olarak bizim rolümüzde en ufak bir değişiklik olmuyor ve yönetimsel tüm işleri yine sizin adınıza biz yapıyoruz.

İLETİŞİM

  Bitez Mah., Atatürk Bulvarı No:150/1

  +902523587180

  +442081808616 (Whatsapp mesaj için tıklayın)

  

               

 

 

Powered by KW

KW KÜLTÜRÜ

Kultur Karti 29
Çünkü, çalışanlarımıza verdiğimiz değer müşterilerimize verdiğimiz değerin göstergesidir!

İLETİŞİM

Bitez Mah., Atatürk Bulvarı No:150/1
      Konacık, Bodrum - Muğla, 48000
 +90 (0) 5424371135

16 Berkeley St, Mayfair, London
      W1J 8DZ, United Kingdom
 +44 (0) 2081808616           

BÜLTEN KAYDI

Powered by KW

 

Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi

 

© Baytu Realty

Baytu Realty bir Dost (UK) Ltd markasıdır.

İngiltere Ticaret Odası Kaydı: 08418527

 

Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi

© Baytu Realty

Baytu Realty bir Dost (UK) Ltd markasıdır. İngiltere Ticaret Odası Kaydı: 08418527